Facebook circle white small instagram-512 Pinterest circle white small

L  A  U  R  A    E.    K  E  N  N  E  D  Y

V I S U A L   A R T I S T  &  C U R A T O R

persephone_web

FINALIST

 

STILL: National Still Life Award

Coffs Harbour Regional Gallery

Nov 23rd 2017 - Jan 20th 2018